Plán výcviků 2023

Termín Téma výcviku
leden + únor spojení (radiostanice a terminály, zdravověda, výcvik na ledu
březen + duben dýchací technika - zakouřený prostor, krizové stavy, práce s proudnicí, bojová rozvinutí
květen + červen vyprošťování u dopravní nehody, lezecká příprava
září + říjen výcvik na tekoucí a stojaté vodě
listopad + prosinec nebezpečné látky, transport pacienta
   
celoročně poznávání hasebního obvodu + kondiční jízdy