Vítejte na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů Petrova nad Desnou.

Spadený strom - 1.7.2019

Ke spadenému stromu byla naše jednotka přivolána v pondělí 1. července krátce před 17 hodinou. Vyjeli jsme vozidlem CAS Atego v počtu 6 hasičů, na místě stromek pořezali a odklidili a asi po čtvrthodině jsme se vrátili zpátky na základnu.

 

Prázdninová nebezpečí

Blížící se období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování, rozdělávání ohňů v přírodě či nebezpečí spojené s letními bouřkami mohou nepříjemně zkomplikovat dny volna. Abychom se mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku dodržujte tato základní pravidla.

 

Čerpání vody

V neděli 16. června v 10:23 byla naše jednotka svolána k výjezdu k čerpvání vody ze sklepa po vydatném dešti v naší obci. Vyjeli jsme 2 vozy v počtu 9 lidí, na místě jsme provedli nejen čerpání vody ze sklepa objektu, ale také pokus o pročištění odpadu, který byl ucpaný. To se bohužel nepodařilo a majitel se pustil do jeho vykopání a opravy.

 

Velká voda 13.6.2019

Ve čtvrtek 13. června se okresem přehnaly silné bouřky s kroupami a vydatným deštěm. Naše jednotka vyjížděla na pokyn operačního střediska v podvečer vozidly CAS Atego a DA Sprinter k likvidaci následků do obcí Dolní Studénky a Nový Malín. Celkem se jednalo o 6 zásahů, většinou čerpání vody ze sklepů, ale také ke spadlému stromu v naší obci. Členové jednotky se vrátili domů až kolem půlnoci.

 

Rallye Rejvíz 24.5.2019

Naše jednotka se letos poprvé zapojila do mezinárodní soutěže záchranářů a policistů Rallye Rejvíz. Měli jsme na starosti stanoviště s názvem Škarpa, kde byl nabouraný autobus s 12 zraněnými. Naši lidé dělali figuranty v autobuse, ale hlavně hasičsou jednotku pomáhající polici a záchranářům v evakuaci zraněných. Z tohoto stanoviště máme také pár fotek.

 

Nebezpečí proměnlivosti počasí

Jarní měsíce jsou často charakteristické proměnlivostí počasí, kdy se střídají přívalové srážky s horkým, téměř letním počasím, kdy několik po sobě jdoucích dní nezaprší. Oba extrémní klimatické jevy přináší nebezpečí, a to buď lokální záplavy (povodně) nebo extrémní sucho. Abyste se na tyto jevy dokázali připravit, dodržujte tato základní pravidla.

 

Odstranění nebezpečného stromu - 5.4.2019

V pátek 5. dubna byla naše jednotka krátce před pů třetí odpoledne svolána k odstranění nebezpečného stromu u nádraží v Petrově. Po příjezdu na místo jsme museli počkat na příjezd žebříku ze Šumperka a poté již jsme se mohli pustit do práce na pokácení stromu.

 

Spadený strom 14.3.2019

Ve čtvrtek 14. března vyjížděla naše jednotka krátce před 17 hodinou ke spadenému stromu v Petrově. Vyjeli jsme v počtu 5 lidí, strom pořezali a odklidili na stranu.

 

Nebezpečí použití otevřeného ohně

V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táboráku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno může vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se tak nestalo, nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, dodržujte tato základní pravidla.

 

Výcvik ve vyprošťování 28.4.2019

V neděli 28. dubna prodělala naše zásahová jednotka výcvik na půdě HZS stanice Šumperk zaměřený na pomoc při dopravní nehodě, tedy vyproštění z vozu, zabezpečení stability, hašení vozů s alternativním pohonem, poskytnutí předlékařské první pomoci a další dovednosti potřebné pro výkon naší práce. Děkujeme instruktorům ze stanice Šumperk za perfektní přípravu a celkové zajištění výcviku.

 

Nebezpečí při pálení čarodějnic

Poslední dubnový večer je odnepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru. Aby se tak nestalo, dodržujte tato pravidla.

 

Likvidace následku vichřice - 10-11.3.2019 - 10 výjezdů

Rušnou noc zažila naše jednotka v noci z neděli 10. běřezna na pondělí 11. března v souvislosti ohlášenou výstrahou velmi silného větru. Už ve 22:21 přišlo volání k prvnímu výjezdu - požáru trafostanice v Rejcharticích. Vyjeli jsme oběma cisternami v počtu 7 hasičů a na cestě jsme potkali ještě 2 jednotky ze stanice Šumperk, kdy jsme museli napřed prořezat spadlé stromy na silnici. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že trafostanice nehoří, jen docházelo k jiskření drátů spadlých na zem, které strhnul spadlý strom. Místo bylo předáno energetikům z ČEZu a my jsme se vrátili zpátky na základnu.

O půlnoci jsme byli na totéž místo povoláni znovu k úniku nebezpečných látek (olej z trafostanice). Vyjeli jsme na místo v počtu 7 hasičů a opět jsme se museli cestou proklestit několika stromy spadenými na komunikaci. Na místě jsme společně s pracovníky ČEZu provedli zajištění a odpojení trafostanice a opět jsme se vrátili na základnu.

Zde jsme se všam přiliš neohřáli, když krátce po jedné hodině přišlo další hlášení o jiskřících drátech elektrického vedení, tentokrát v Terezíně. Zde bylo provedeno zajištění míst a předání pracovníkům ČEZu.

Poté jsme na žádost Policie ČR vyjeli na Maršíkovský kopec, kde byl opět strom spadený přes cestu. Ten jsme rozřezali a uklidili a projeli jsme cestou až přes Velké Losiny, kde již naštěstí žádný strom přes cestu nebyl a mohli jsme si na chvíli odpočinout.

V šest hodin ráno jsme byli ale povoláni do Velkých Losin, kde byl strom spadený na dráty elektrického vedení a kůlnu. Strom jsme pořezali a odklidili a vrátili se opět na chvíli na základnu.

V 7:45 jsme byli povoláni ke spadenému stromu v Petrově, tentokár na vedení veřejného osvětlení. Zde musel být pořezán nejen spadený strom, ale kvůli bezpečnosti také samotný sloup vedení VO.

Poté jsme ještě zabezpečovali střechu narušenou silným větrem na dalších dvou budovách a nakonec jsme jeli ještě do Diakonie ke spadenému stromu na budovu.

 
Mapka výstrah

Výstrahy ČHMÚ


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/patrik/hasici/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381