Vítejte na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů Petrova nad Desnou.

Nebezpečí při pálení čarodějnic

Poslední dubnový večer je odnepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru. Aby se tak nestalo, dodržujte tato pravidla.

 

Spadený strom 14.3.2019

Ve čtvrtek 14. března vyjížděla naše jednotka krátce před 17 hodinou ke spadenému stromu v Petrově. Vyjeli jsme v počtu 5 lidí, strom pořezali a odklidili na stranu.

 

Likvidace následku vichřice - 10-11.3.2019 - 10 výjezdů

Rušnou noc zažila naše jednotka v noci z neděli 10. běřezna na pondělí 11. března v souvislosti ohlášenou výstrahou velmi silného větru. Už ve 22:21 přišlo volání k prvnímu výjezdu - požáru trafostanice v Rejcharticích. Vyjeli jsme oběma cisternami v počtu 7 hasičů a na cestě jsme potkali ještě 2 jednotky ze stanice Šumperk, kdy jsme museli napřed prořezat spadlé stromy na silnici. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že trafostanice nehoří, jen docházelo k jiskření drátů spadlých na zem, které strhnul spadlý strom. Místo bylo předáno energetikům z ČEZu a my jsme se vrátili zpátky na základnu.

O půlnoci jsme byli na totéž místo povoláni znovu k úniku nebezpečných látek (olej z trafostanice). Vyjeli jsme na místo v počtu 7 hasičů a opět jsme se museli cestou proklestit několika stromy spadenými na komunikaci. Na místě jsme společně s pracovníky ČEZu provedli zajištění a odpojení trafostanice a opět jsme se vrátili na základnu.

Zde jsme se všam přiliš neohřáli, když krátce po jedné hodině přišlo další hlášení o jiskřících drátech elektrického vedení, tentokrát v Terezíně. Zde bylo provedeno zajištění míst a předání pracovníkům ČEZu.

Poté jsme na žádost Policie ČR vyjeli na Maršíkovský kopec, kde byl opět strom spadený přes cestu. Ten jsme rozřezali a uklidili a projeli jsme cestou až přes Velké Losiny, kde již naštěstí žádný strom přes cestu nebyl a mohli jsme si na chvíli odpočinout.

V šest hodin ráno jsme byli ale povoláni do Velkých Losin, kde byl strom spadený na dráty elektrického vedení a kůlnu. Strom jsme pořezali a odklidili a vrátili se opět na chvíli na základnu.

V 7:45 jsme byli povoláni ke spadenému stromu v Petrově, tentokár na vedení veřejného osvětlení. Zde musel být pořezán nejen spadený strom, ale kvůli bezpečnosti také samotný sloup vedení VO.

Poté jsme ještě zabezpečovali střechu narušenou silným větrem na dalších dvou budovách a nakonec jsme jeli ještě do Diakonie ke spadenému stromu na budovu.

 

Spadlý strom - 10.3.2019

V noci neděli krátce před jednou hodinou v noci byla naše jednotka přivolána k technické pomoci - odstranění spadlého stromu v Petrově. Jednotka se rychle seběhla a v počtu 5 hasičů vyrazila vozidlem CAS Atego na místo události, kde odklidila spadený strom.

 

Nebezpečí při vypalování trávy

Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám nestala podobná nepříjemnost, dodržujte tato základní pravidla.

 

Dopravní nehoda 8.1.2019

V úuerý 8. ledna krátce po 15 hodině byla naše jednotka zvednuta do akce k dopravní nehodě v Petrově. Vyjeli jsme cisternou Atego v pěti lidech, na místě dopravní nehody naštěstí nebyl nikdo zraněn, provedli jsme tedy zajištění vozu, protipožární opatření a úklid vyteklých provozních kapalin. Po necelé hodině jsme se mohli vrátit zpátky na zbrojnici.

 

Požár kůlny - 21.12.2018

V pátek 21. prosince krátce před osmou hodinou ranní byl vyhlášen výjezd k požáru nízké budovy u školy v Petrově. Vyjeli jsme oběma cisternami v počtu 9 lidí a po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o zahoření kůlny. Provedli jsme tedy uhašení objektu a asi po hodině jsme se mohli vrátit zpátky na základnu.

 

Srážka vozidla s vlakem 29.11.2018

Ve čtvrtek 29. listopadu krátce po půl čtvrté odpolední nám byl vyhlášen výjezd k dopravní nehodě osobního vozu s vlakem ve Vikýřovicích. Co nejrychleji jsme vyjeli na místo dvěma vozy a 9 hasiči, na místě jsme se potkali ještě s jednotkami ze Šumperka a Vikýřovic. Nehoda naštěstí nebyla vážná, obešla se bez zranění, ačkoli vozidlo bylo dosti zdemolováno. Po provedení nezbytných zajišťovacích prací jsme událost přenechali místní jednotce a vrátili se zpátky na základnu.

 

Nebezpečí při užívání topidel

Je únor a topidla, která se starají o teplo v našich domovech, mají již za sebou takřka polovinu topné sezóny. V tom lepším případě nás topidla bezpečně zahřála po celou dobu chladných měsíců, ale nemusí tomu tak být i nadále. Protože topidla jsou velmi častou příčinou vzniku požárů, připomeňme si několik zásad jejich bezpečného užívání. Nebezpečí vzniku požáru jsou spojená s užíváním všech typů topidel, jako jsou topidla na tuhá, kapalná, plynná a nebo elektrická paliva. Každé z těchto typů topidel sebou nese svá specifická možná nebezpečí v souvislosti s možným vznikem požáru. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Při provozu topidel a komínů je důležité dodržovat bezpečnostní zásady, návody výrobce a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu topidel a komínů. Hasiči během topné sezóny vyjíždí pravidelně k velkému počtu požárů způsobených v souvislosti s nesprávným užíváním topidel a komínů. Aby se i vám nestala podobná nepříjemnost, dodržujte tato základní pravidla.

 

Otevření domu - 3.1.2019

Ve čtvrtek 3. ledna krátce po půl deváté večer jsme byli přivolání k technické pomoci - otevření domu. Vyjeli jsme jedním vozem v počtu 6 lidí, na místě jsme se potkali s hlídkou Policie ČR, která si zásah vyžádala a posléze dorazila i jednotka ze stanice Šumperk. Provedli jsme otevření dveří domu, kde byl nalezen muž bez známky života. Případ si převzala hlídka Policie ČR a my jsme se vrátili zpátky do svých domovů.

 

Nebezpečí v zimním období

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvém vzduchu a v přírodě. Je to přeci daleko romantičtější než tlačenice na stadionu. Aby se z romantiky nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla.

 

Nebezpečí o Vánocích a na Silvestra

Blížící se vánoční svátky a poslední dny v roce si všichni přejeme strávit v klidu a pohodě. V tomto adventním čase si málokdo z nás připustí možnost, že by Vánoce nestrávil v teple domova, ale zůstal by sám venku na ulici a díval se, jak mu hoří byt. Abychom se mohli v klidu těšit z vánoční pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, je potřeba dodržovat určitá pravidla.

 
Mapka výstrah

Výstrahy ČHMÚ


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/patrik/hasici/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381