Vítejte na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů Petrova nad Desnou.

Požár lesa 1.6.2017

Ve čtvrtek 1. června v 16 hodin jsme přijali zprávu z operačního střediska ohledně požáru trávy ve Vikýřovicích. Vyjeli jsme na místo s oběma cisternami v počtu 8 lidí a na místě jsme zjistili, že hoří lesní porost a hrabanka o rozloze as 200x50 metrů. Na místo se sjely také jednotky z Vikýřovic, Šumperka, Temenice a Nového Malína, ale pro nepřístupný terén rozhodl velitel zásahu povolat k hašení vrtulník s bambivakem. Jednotky prováděly plnění bambivaku vodou a kyvadlovou dopravu vody z nedaleké přehrady Krásné. Po uhašení požáru okolo 20-té hodiny jsme se mohli vráti na základnu.

 

Nebezpečí použití otevřeného ohně

V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táboráku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno může vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se tak nestalo, nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, dodržujte tato základní pravidla.

 

Čerpání vody 30.5.2017

V úterý 30. května o půl čtvrté odpoledne byla naše jednotka svolána k technické pomoci a sice k čerpání vody v Petrově. Jednotka vyjela vozidlem Atego v počtu 5 lidí a po příjezdu na místo události bylo zjistěno, že se jedná o rodinný dům, který vyplavila voda při přívalovém dešti. Provedli jsme odčerpání vody, zamezili dalšímu vnikání vody do obydlí a základní vyčištění domu. Asi po 2 hodinách se jednotka vrátila na základnu.

 

Dopravní nehoda 14.5.2017

V neděli 14. května ve 14:40 vyjížděla naše jednotka k nahlášené dopravní nehodě v Sobotíně. Jednotka vyjela v počtu 9 členů, na místě už byla záchranná služba a jednotka ze Sobotína. Zraněné osoby byly transportovány letecky do Olomouce a do Šumperka, bylo provedeno protipožární opatření, usměrňování dopravy a příprava plochy pro přistání vrtulníku. Po naložení havarovaného vozidla na odtahovku se jednotka vrátila zpátky na základnu.

 

První kolo požárního sportu

V sobotu 13. května jsme pořádali okrskovou soutěž v požárním sportu na fotbalovém hřišti v Petrově. Soutěže se zúčadstnilo všech 8 družstev mužů, 3 družstva žen a 6 družstev mladých hasičů. V běhu na 100m s překážkami zvítězili muži z Velkých Losin, druhé místo patřilo Sobotínu a třeí Maršíkovu. Požární útok se nejlépe povedl mužům z Maršíkova, dále Petrovu a na třetím místě skončili muži ze Žárové. Kompletní výsledky jsou k vidění na Startovní listině, výsledkové listině stovek a listině mladých hasičů.

 

Nebezpečí při pálení čarodějnic

Poslední dubnový večer je odnepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru. Aby se tak nestalo, dodržujte tato pravidla.

 

Nebezpečí při vypalování trávy

Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám nestala podobná nepříjemnost, dodržujte tato základní pravidla.

 

Výcvik transportu osoby - 10.2.2017

V rámci pravidelné údržby techniky jsme v pátek 10. února absolvovali výcvik transportu zraněné osoby. Nácvik probíhal v katastru obce Petrova, v nepřístupném terénu, kdy jsme měli za úkol najít zraněnou osobu, poskytnout jí akutní první pomoc, zajistit její další neprochladnutí a transport na nosítkách do místa přístupném pro sanitku. K transportu jsme museli použít i lana k jištění nosítek.

 

Nebezpečí proměnlivosti počasí

Jarní měsíce jsou často charakteristické proměnlivostí počasí, kdy se střídají přívalové srážky s horkým, téměř letním počasím, kdy několik po sobě jdoucích dní nezaprší. Oba extrémní klimatické jevy přináší nebezpečí, a to buď lokální záplavy (povodně) nebo extrémní sucho. Abyste se na tyto jevy dokázali připravit, dodržujte tato základní pravidla.

 

Dva požáry - 28.3.2017

Ke dvěma požárům vyjížděla naše jednotka v úterý 28. března. První výjezd byl hlášen v 15:13 k hořící louce v Sobotíně. Jednotka vyjela v počtu 7 lidí dvěma vozy, na místě jsme se potkali s jednotkami ze Šumperka, Velkých Losin a Sobotína. Louka byla zasažena v rozsahu asi 50x50 metrů, kdy po zdolání požáru se jednotka vrátila zpátky na základnu.

Druhý výjezd byl nahlášen v 16:48 k hořícím tůjím v objektu domova pro seniory. Vyjeli jsme v počtu 4 lidí jednou cisternou, na místo jsme dorazili zároveň s jednotkou ze Šumperka. Ta se ujala hašení vysokotlakým proudem a oheň byl záhy pod kontrolou hasičů. Asi po 15 minutách jsme se mohli vrátit na základnu a uvést vozidla do pohotovosti.

 

Dva požáry ve Vikýřovicích 14.3.2017

V úterý 14. března ve 4:51 nám byl vyhlášen poplach k požáru chatky v poli v obci Vikýřovice. Vyjeli jsme oběma cisternami, na místo jsme dorazili společně s jednotkami ze Šumperka a Vikýřovic. Jednalo se o poměrně malý požár, který zvládla zlikvidovat sama jednotka ze Šumperka a tak jsme se vrátili zpátky na základnu.

Ještě než jsme se stihli převléci, byl v 5:36 vyhlášen druhý výjezd, který byl na místo asi 200 metrů od prvního požáru, do objektu bývalé Benziny. Zde jsme vyjeli opět oběma cisternami v počtu 8 hasičů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří hala o rozloze asi 40x10 metrů, kde byly dílny autoopravny a stolárny. Objekt byl zcela zachváceno požárem a pustili jsme se tedy spolu s jednotkami ze Šumperka a Vikýřovic do hašení. Zásah byl komplikovaný, jelikož došlo k několika výbuchům uvnitř objektu a po zřícení střechy jsme museli hasit pouze z vnějšku objektu. Na místo byla proto povolána výšková technika a také byly povolány jednotky z Velkých Losin, Nového Malína, Temenice a Bludova a ještě vozidlo z Olomouce s náhradními lahvemi pro dýchací techniku.

Požár byl nakonec zdolán krátce před 11 hodinou, musela být rozebrána zasažená střecha a taky vyklizen objekt stolárny od doutnajícího dřeva. Škoda odhadovaná vyšetřovatelem činí asi 2 miliony korun, příčina vzniku požáru je v šetření.

 

Nebezpečí při užívání topidel

Je únor a topidla, která se starají o teplo v našich domovech, mají již za sebou takřka polovinu topné sezóny. V tom lepším případě nás topidla bezpečně zahřála po celou dobu chladných měsíců, ale nemusí tomu tak být i nadále. Protože topidla jsou velmi častou příčinou vzniku požárů, připomeňme si několik zásad jejich bezpečného užívání. Nebezpečí vzniku požáru jsou spojená s užíváním všech typů topidel, jako jsou topidla na tuhá, kapalná, plynná a nebo elektrická paliva. Každé z těchto typů topidel sebou nese svá specifická možná nebezpečí v souvislosti s možným vznikem požáru. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Při provozu topidel a komínů je důležité dodržovat bezpečnostní zásady, návody výrobce a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu topidel a komínů. Hasiči během topné sezóny vyjíždí pravidelně k velkému počtu požárů způsobených v souvislosti s nesprávným užíváním topidel a komínů. Aby se i vám nestala podobná nepříjemnost, dodržujte tato základní pravidla.

 
Mapka výstrah

Výstrahy ČHMÚ


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/patrik/hasici/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381